Opening Hours

9:30 am - 18:30 pm

Katowice, Szczecin, Poznań

5-7 Październik 2018 r.

Poznań, Szczecin

19-21 Październik 2018 r.

Katowice


Szkolenie Poznawczo - Behawioralna Terapia Dzieci i Młodzieży

Skierowane do Terapeutów, nauczycieli, pedagogów, rodziców.   Program:
  • Wprowadzenie do założeń teoretycznych i modelu poznawczo-behawioralnego, z uwzględnieniem możliwości poznawczych i rozwojowych.
  • Sformułowanie przypadku jako kluczowy element
  • późniejszej pracy psychoterapeutycznej.
  • Metody angażowania i motywowania  adolescenta do pracy.
  • Nauka podstawowych technik poznawczych i behawioralnych oraz ich właściwe zastosowanie u dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi ADHD,ODD, modyfikację zachowań agresywnych, Techniki poznawcze i behawioralne w poszczególnych zaburzeniach (moczenie nocne, zanieczyszczanie, problemy ze snem, itp.). Zaburzeń depresyjnych i lękowych.
  • Rysunek w psychoterapii.
  • Angażowanie rodziców w psychoterapię dziecka: sformułowanie przypadku z uwzględnieniem treści poznawczych i zachowań rodziców / opiekunów.
  • Pułapki i trudności w pracy psychoterapeuty.
  • Krótki przegląd badań nad skutecznością terapii poznawczo-behawioralnej stosowanej wobec dzieci i młodzieży. Terapia w praktyce.
SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ OTRZYMANIEM DYPLOMU Zawiera stwierdzenie, iż absolwent uzyskał wiedzę i umiejętności wspomagające pracę z dziećmi i młodzieżą o nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, podana jest ilość godzin odbytego szkolenia z rozbiciem na teorię i umiejętności praktyczne. Szkolenie skierowane jest dla osób, które chcą wzbogacić swój warsztat jako pedagoga, psychologa, psychoterapeuty, wychowawcy. Dla osób, które chcą poznać behawioryczne podejście i analizę zachowań dzieci i młodzieży.

Trenerzy


Adiunkt w Instytucie Psychologii US Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka Terapeuta poznawczo-behawioralny Praktyka 15 lat prowadzi w szkole gabinet psychologiczny.
Dr Celina Timoszyk-Tomczak

Poznawczo - Behawioralna terapia

Od 7 lat prowadzi  warsztaty i treningi psychologiczne w oparciu o autorskie programy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym oraz terapii EMDR. Posiada certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego oraz terapeuty EMDR.
Mgr Sabina Iskierka

Surgeon