SZKOLENIE:
17-18 Luty i 7-8 Kwiecień 2018

dla logopedów

w Szczecinie i Poznaniu

Program szkolenia

17 godzin
Specyfika rozwoju psychoruchowego małego dziecka w aspekcie komunikacyjnym.
Praca terapeutyczna w obrębie aparatu mowy.
Cele:
zapoznanie z przebiegiem rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku 0-3 lata
omówienie kluczowych umiejętności w rozwoju ruchowym, komunikacyjnym, społeczno–emocjonalnym dziecka
rozwijanie umiejętności obserwacji oraz analizy objawów wskazujących na zaburzenia w rozwoju dziecka pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju, w tym spektrum autyzmu
omówienie technikami diagnostycznymi do badania poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka
analiza etapów rozwoju mowy u dziecka od 0 do 3 r.ż.
omówienie prawidłowości i zakłóceń w rozwoju odruchowym w obrębie narządów artykulacyjnych dziecka
zapoznanie z prawidłową stymulacją wewnątrzoralną u dzieci z problemami rozwojowym
prezentacja zasad postępowania z dzieckiem z wybiórczością jedzenia oraz wspomagania terapii logopedycznej
Prowadzący: psycholog kliniczny I
neurologopeda

Szkolenie obejmuje 20h wykładowych

Cena za jedna osobę: 600 zł
Program warsztatów:
Rozwój psychoruchowy dziecka w wieku 0-3 lata
rozwój ruchowy
rozwój kompetencji komunikacyjnych, rozwój mowy
rozwój społeczno–emocjonalny
rozwój zabawy

Analiza nietypowych objawów w rozwoju dziecka w oparciu o materiały wideo
Specyfika postępowania diagnostycznego dziecka z zaburzeniami rozwoju
Opracowanie raportu z obserwacji dziecka z podejrzeniem zaburzeń rozwojowych
Wyznaczenie kierunków wspomagania terapeutycznego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi
Wybrane Skale diagnostyczne do oceny poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka
Prawidłowy rozwój mowy dziecka
Charakterystyka i zaburzenia mowy oraz dysfunkcje procesów integracji sensorycznej u dzieci z chorobami układu nerwowego
Ocena logopedyczna dziecka
Noworodek i niemowlę
Dziecko powyżej 18 miesiąca życia
Dziecko 3 letnie

Postępowanie logopedyczne wobec dziecka z nieprawidłowymi odruchami niemowlęcymi (0-12 miesięcy)
Masaż logopedyczny
Masaż twarzy w SI prezentacja / film / omówienie
Masaż wg. dr Stecko – film / omówienie
Masaż szczoteczkami Canpol – filmy / omówienie
Masaż zimnymi szpatułkami- filmy / omówienie

Zaburzenia pobierania pokarmów
Nieprawidłowości i choroby w obrębie przełyku i gardła – dysfagia film / omówienie
Zaburzenia czucia głębokiego w obrębie buzi
Zaburzenia z obszaru przetwarzania bodźców sensorycznych i wybiórczość jedzenia
Cena zawiera:
materiały szkoleniowe;
certyfikaty dla uczestników szkolenia;
kawa, herbata, CIASTKA