Program szkolenia

2 dni

 • Wprowadzenie do problematyki diagnozy dysleksji rozwojowej.
  • Specyfika diagnozy w psychologii klinicznej dziecka.
  • Metody kliniczne i eksperymentalne.
  • Metody w diagnozie dysleksji rozwojowej.
 • Metody kliniczne w diagnozie dysleksji rozwojowej:
  • wywiad,
  • obserwacja,
  • analiza dokumentów,
  • analiza wytworów.
 • Metody eksperymentalne w diagnozie dysleksji rozwojowej:
  • testy,
  • próby eksperymentalne,
  • kwestionariusze.
 • Prezentacja wybranych metod i technik badania psychologicznego do diagnozy dysleksji rozwojowej.
  • funkcji intelektualnych,
  • funkcji poznawczych,
  • funkcji ruchowych i lateralizacji czynności ruchowych,
  • orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,
  • integracji percepcyjno-motorycznej.
 • Opracowanie protokołu z badań i opinii psychologicznych
  • Struktura opinii.
 • Formy opinii ze względu na adresata.
 • System pomocy z dysleksją rozwojową i prawa uczniów z dysleksją w Polsce i na świecie