2 dniowe szkolenie dla pedagogów, terapeutów, nauczycieli i rodziców

Program

1. Cele, zadania i podmiot oddziaływania pedagogiczno – psychologicznego w terapii pedagogicznej.
2. Dziecko jako podmiot oddziaływań terapii pedagogicznej.
3. Zaburzenia czytania i pisania – metodyka pracy.
4. Metodyka pracy z dziećmi mającymi trudności w nauczaniu matematyki.
5. Pedagogika specjalna w systemie wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży.
6. Warsztat metodyczny wychowawcy.
7. Rola pomocy terapeutycznych w procesie terapeutycznego wsparcia na przykładzie zastosowań praktycznych rozwiązań w pracy z dziećmi
8. Etyka zawodowa pedagoga – terapeuty.

Zniżki do 20 % dla grup powyżej 5 osób