Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących autyzmu i zespołu Aspergera (ZA), kryteriów diagnostycznych oraz metod terapeutycznych stosowanych w pracy z osobami z autyzmem i ZA. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką całościowych zaburzeń rozwoju, pracujących lub planujących pracę z osobami z autyzmem, studentów oraz dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Szkolenie odbywa się w formie seminaryjnej z elementami pracy warsztatowej.

Program szkolenia:

  1. Autyzm i zespół Aspergera- historia i etiologia zaburzeń.
  2. Kryteria diagnostyczne autyzmu i zespołu Aspergera.
  3. Funkcjonowanie poznawcze i społeczne – jak wygląda świat oczami autysty.
  4. Zaburzenia integracji sensorycznej.
  5. Fakty, mity, ciekawostki.
  6. Najpopularniejsze metody pracy terapeutycznej dla osób z autyzmem i ZA.
  7. Wsparcie dla rodzica i współpraca z kadrą terapeutyczną.