Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Stymulacja polisensoryczna

Ostatnie lata przyniosły olbrzymi postęp w badaniach nad centralnym układem nerwowym. Pojęcie plastyczności mózgu stało się faktem potwierdzonym w badaniach naukowych, udało się zidentyfikować obszary mózgu, które wydają się być istotne dla świadomości. Są to  połączenia czynnościowe między różnymi fragmentami kory mózgowej oraz między korą a strukturami położonymi głębiej w  mózgu np. wzgórzem. Odpowiadają one za poznawcze przetwarzanie bodźców zmysłowych.

Podczas stymulacji bodźcami zewnętrznymi np. dźwiękowymi czy zapachowymi chorych w stanie wegetatywnym dochodzi do pobudzenia izolowanych obszarów mózgu, natomiast połączenia czynnościowe między tymi obszarami pozostają nieaktywne.

Stymulacja polisensoryczna to jeden z elementów rehabilitacji chorych po urazach mózgu polegający na jednoczesnej stymulacji wielu zmysłów ? wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku. Jest to próba integracji wrażeń zmysłowych, próba aktywizowania obszarów asocjacyjnych mózgu. Uważa się, że pobudzanie neuronów do aktywności prowadzi do utrwalania istniejących i tworzenia nowych połączeń między nimi.

Stymulacja polisensoryczna jest stałym elementem rehabilitacji neuropsychologicznej chorych po urazach mózgu.

Terapia najczęściej spotykanych przypadków w psychiatrii dziecięcej

Terapia najczęściej spotykanych przypadków w psychiatrii dziecięcej

Czas trwania to 15 godzin dydaktycznych   45 min (2 dni) Koszt - 490 zł / płatne w 2...

poznawczo- behawioralna terapia dzieci i młodzieży

poznawczo- behawioralna terapia dzieci i młodzieży

Szkolenie trwa 2 dni.  16 godzin (60 min) Cena 400 zł Program: Wprowadzenie...

muzykoterapia w edukacjii i terapii

muzykoterapia w edukacjii i terapii

2 dni /14 godzin cena  400 zł   PROGRAM WARSZTATÓW: 1. " Uczę się z...

Art-kinezjologia

Termin 27-28-29 Marzec 2015 Kurs dla absolwentów Gimnastyki Mózgu. Art - Kinezjologia jest...

Mediacje Rodzinne

Szkolenie trwa 1 dzień    Cena 250 zł   Tematyka Warsztatów:   Jak...

Diagnoza i metody pracy / zespół Aspergera

Diagnoza i metody pracy / zespół Aspergera

2 dni /12 godzin cena  400 zł   Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w...

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy

 Kurs został opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z...

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

PROWADZIMY ZAJĘCIA TERAPII GRUPOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻYPROBLEMY : TRUDNOŚCI...

Ruch rozwijający metodą W.Sherborne

Ruch rozwijający metodą W.Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego bazująca na pracy Weroniki SherborneTematyka: Warsztat wstępny I° -...

Praca z dzieckiem Nadpobudliwym /ADHD

Praca z dzieckiem Nadpobudliwym /ADHD

2 dni /12 godzin cena  350zł Program: zajęcia obejmują: tematyka "nadpobudliwość...

Kinezjologia edukacyjna-kurs dwustopniowy

Kinezjologia edukacyjna-kurs dwustopniowy

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA   20- 22 listopad 2015 (star. metodą) I i II stopień Uczymy...

Dysleksja rozwojowa - diagnoza i terapia.

Dysleksja rozwojowa - diagnoza i terapia.

Kurs ma na celu przekazać wiedzę na temat specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu czyli...