POZNAWCZO – BEHAWIORALNA TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

KATOWICE, SZCZECIN, POZNAŃ
5-7 PAŹDZIERNIK 2018 R.

Poznań, Szczecin

………………………………………………………………………

19-21 PAŹDZIERNIK 2018 R.

Katowice

CENA 600 ZŁ PŁATNE W 2 RATACH
INFORMACJE : 884 84 84 99
zapis : mail: terapie.iq@gmail.com

Zakres szkolenia:
Założenia teoretyczne psychoterapii poznawczo – behawioralnej dorosłych, nastolatków i dzieci są takie same. Niemniej jednak psychoterapeuci decydujący się pracować z osobami poniżej osiemnastego roku życia i młodymi dorosłymi muszą zmierzyć się z wieloma dodatkowymi problemami. Są to między innymi:
Konieczność włączenia w proces terapii dorosłych opiekunów – rodziców, dziadków, nauczycieli,
Dużo większe znaczenie metod behawioralnych, zwłaszcza u dzieci poniżej 13 roku życia, kiedy to jeszcze procesy poznawcze nie są w pełni ukształtowane,
Rozpoznania i problemy rozwojowe typowe dla tych faz rozwojowych.
W trakcie warsztatu autorzy skupiają się na technikach i metodach przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także na ważnym zagadnieniu jakim jest wciąganie rodziców i opiekunów w behawioralne modele modyfikacji zachowań.